Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

OSiR Starogard Gd.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
83-200 Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

NIP 592-22-42-872

Sekretariat tel./fax 58 5622120
Organizacja imprez tel./fax 58 5600833
Noclegi Kociewie (przy ul. Hallera 19a) tel./fax 58 56 230 74 
Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby tel. 58 5600854
Dział obiektów tel. 58 5624004
Księgowość tel. 58 5600853
Kontakt z organizacjami pozarządowymi: Paulina Burczyk tel./fax 58 5622120
Targowisko Miejskie tel.58 56 097 93
e-mail: osir@osir.com.pl

Dyrektor: Marzena Klein
Z-ca Dyrektora: Dariusz Borys
Gł. Księgowy: Iwona Trocha


Konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
95 8340 0001 2002 3010 6817 0001Wyświetl większą mapę

©2011 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim  -   tel./fax 58 56 221 20  -   mail: osir@osir.com.pl